Chi tiết tin
Quay lại

Hội thi "Giáo Viên Dạy Giỏi" cấp trường năm học 2015-2016

Ngày 14/06/2016, 15:54
Thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng Thành phố Tam Kỳ và Tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2016). Thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).
   Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Mẫu giáo Long Hưng 2. Từ ngày 24/3/2016 đến ngày 31/3/2016, nhà trường tổ chức hội thi giáo viên  dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016.
         Các giáo viên tham gia Hội thi theo quy định tại Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non, với hai phần thi: Thi năng lực và thi thực hành. Tất cả các giáo viên đã tham gia đầy đủ các phần thi theo đúng quy chế, kế hoạch hội thi.
         Hội thi đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và toàn ngành.
         Đây còn là căn cứ để đánh giá năng lực chuyên môn của từng giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình Giáo dục mầm non.
        *Sau đây là một số hình ảnh của Hội  thi:
 Admin